Nastavitve piškotkov

Varovanje | Video nadzor | Varovanje objektov | Varnostni sistemi | Varovanje prireditev | Varovanje premoženja | Zasebno varovanje | Protivlomni sistemi | Alarmne naprave | Alarmni sistemi | Hišni alarm | VIdeo nadzor | Videonadzorni sistem | Nadzorne kamere | Digitalni videonadzor | Video varovanje | Požarna varnost | Požarna zaščita | Požarni senzorji | Protipožarna zaščita | Varnost pri delu | Varstvo pred požarom | Varstveni inženiring | Varstvo okolja | Gasilski servis | Servis gasilnih aparatov | Prevoz oseb | Prevoz denarja | Fizično varovanje | Intervencijska služba | Receptorska služba | Varnostna vrata | Protivlomna vrata | Vratna varovala | Varovanje pred dopustom | Hochiki | Varnostna služba

SLO | ENG
Nahajate se: Domov / Povezave / Fizično varovanje
 

VARNOST MARIBOR d.d.
Kraljeviča Marka ul. 5
2000 MARIBOR
 
  : 02 230 30 10
  : 02 230 30 49
  : info@varnost.si

FIZIČNO VAROVANJE

 Storitve fizičnega varovanja obsegajo paleto varnostnih nalog, od izvajanja obhodov, preko enostavnih del »čuvajske« službe do najbolj zahtevnih varnostno receptorskih služb.

Za varovanje premoženja imamo od MNZ izdano ustrezno licenco in usposobljene varnostnike za vse vrste varovanj in za vse zahtevnostne stopnje del pri varovanju premoženja

 

Razne oblike fizičnega varovanja

Varnostniki so lahko v varovanih objektih in na varovanih območjih stalno ali občasno prisotni. Storitve fizičnega varovanja obsegajo paleto varnostnih nalog, od izvajanja obhodov, preko enostavnih del »čuvajske« službe do najbolj zahtevnih varnostno receptorskih služb. Oblika varovanja se določi glede na zahtevnost objekta v odvisnosti od varnostne ocene in ocene tveganja. Osnovni namen vseh oblik varovanja premoženja je preprečevanje škodnih dogodkov na varovanih objektih in na varovanih območjih zaradi požara, vloma ali ropa in varovanje premoženja pred poškodovanjem, odtujitvijo ali uničenjem. Posebna oblika varovanja premoženja so gasilske službe in požarne straže, ki jih izvajajo ustrezno usposobljeni varnostniki, po potrebi tudi poklicni gasilci.
Za posebne potrebe naročnikov imamo tudi varnostnike usposobljene za varstvo pred ionizirajočimi sevanji, ki lahko delajo kot bombni pregledniki in bombni operaterji.

 

Varnostniki v trgovinah

Naši varnostniki v trgovinah imajo poleg osnovnega predznanja s področja varovanja še dodatno specialistično znanje za varovanje v trgovinah. Usposobljeni so tudi za ravnanje s tehničnimi pripomočki, kot so videonadzorni sistemi ter različne oblike elektronskega in tehničnega varovanja blaga.

S profesionalnim pristopom smo kos še tako zapletenim situacijam. Našim naročnikom olajšamo marsikateri problem, ki bi brez kakovostnega varovanja zanj lahko imel zelo obremenjujoče posledice, pa naj bodo to tatvine večjega ali manjšega obsega ali situacije, ko posamezniki ali množice izstopajo s svojimi dejanji in s tem škodno vplivajo na okolje. Varovanje poteka na izdajno-prevzemnih rampah, v skladiščih, upravnih prostorih in prodajnih delih trgovin. Čas varovanja prilagodimo času odprtja trgovin ali potrebam in željam naročnika. Varnostnice in varnostniki so lahko oblečeni v elegantne uniforme, ki se dobro zlijejo z okoljem varovanja in torej niso vpadljive, ali pa v delovna oblačila primernejše za taka mesta varovanja, ki so bolj izpostavljena vremenu in prahu.


Intervencija

Za izvajanje intervencije – takojšnjega odhoda varnostnikov na kraj sprožitve alarma ali na kraj varnostnikovega klica na pomoč – imamo varnostnike z opravljenim ustreznim specialističnim usposabljanjem. Varnostniki interventi so usposobljeni za interveniranje na protivlomne, protipožarne in protiropne alarme pa tudi na signale klica v sili, signale s sistemov za nadzor objektov, signale s sistemov za nadzor tehnoloških procesov in za reševanje iz dvigal.