Nastavitve piškotkov

Varovanje | Video nadzor | Varovanje objektov | Varnostni sistemi | Varovanje prireditev | Varovanje premoženja | Zasebno varovanje | Protivlomni sistemi | Alarmne naprave | Alarmni sistemi | Hišni alarm | VIdeo nadzor | Videonadzorni sistem | Nadzorne kamere | Digitalni videonadzor | Video varovanje | Požarna varnost | Požarna zaščita | Požarni senzorji | Protipožarna zaščita | Varnost pri delu | Varstvo pred požarom | Varstveni inženiring | Varstvo okolja | Gasilski servis | Servis gasilnih aparatov | Prevoz oseb | Prevoz denarja | Fizično varovanje | Intervencijska služba | Receptorska služba | Varnostna vrata | Protivlomna vrata | Vratna varovala | Varovanje pred dopustom | Hochiki | Varnostna služba

SLO | ENG
Nahajate se: Domov / Povezave / Protipožarna zaščita
 

VARNOST MARIBOR d.d.
Kraljeviča Marka ul. 5
2000 MARIBOR
 
  : 02 230 30 10
  : 02 230 30 49
  : info@varnost.si

PROTIPOŽARNA ZAŠČITA

Protipožarna zaščita se uporablja za zgodnje odkrivanje požara na varovanem območju.

Sistem ga signalizira s sireno in prenosom alarma na varnostni nadzorni center Varnosti Maribor in gasilcem.

 

Osnovni gradniki sistema za avtomatsko javljanje požara so:

 

  • požarna centrala,
  • optični javljalniki,
  • termični javljalniki,
  • ročne tipke,
  • moduli za krmiljenje klimatskih naprav, dvigal itd.,
  • sirene.

 

 

 

Izvedba

Naročniki se za izvedbo sistema za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara lahko odločijo sami. Če pa ga predvidi študija požarne ogroženosti ob izgradnji ali rekonstrukciji objekta, pa je vgradnja tega sistema nujna.

  

Projektiranje protipožarne zaščite

Pred pričetkom del se izdela projekt za izvedbo (PZI), v katerem se določi število potrebnih elementov in njihova funkcijska povezanost v sistem. Projektiranje sistemov se izvaja po smernicah, ki izhajajo iz Vds standardov. Izgradnjo sistema lahko izvaja podjetje, ki ima licenco za tehnično varovanje objektov. Ob izgradnji sistema, le-tega pregleda neodvisna ustanova, ki ima ustrezna pooblastila. Ta izda potrdilo o brezhibnem delovanju sistema, ki velja 5 let (oz. do spremembe v sistemu).

Sistem za avtomatsko javljanje požara je potrebno nenehno nadzorovati in sicer s stalno prisotnostjo ljudi na objektu ali s prenosom signalov na podjetje, ki ima licenco za požarno varovanje objektov.

  

Redno vzdrževanje in servisiranje protipožarne zaščite

Za zanesljivo delovanje sistemov je potrebno redno vzdrževanje in servisiranje. V skladu s pravilnikom o preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. l. RS, št. 22/95) mora zavezanec zagotoviti redno strokovno vzdrževanje sistemov za avtomatsko javljanje požara pod naslednjimi pogoji: 

 

 

  • izvajalec vzdrževanja sistemov je lahko vgraditelj sistema,
  • proizvajalec opreme ali podjetje, ki je pooblaščeno od proizvajalca opreme, ki je vgrajena na vašem objektu,
  • izvajalec mora imeti licenco za opravljanje tehničnega varovanja,
  • vzdrževanje se opravlja v skladu z navodili proizvajalca.

 

 

Storitve rednega vzdrževanja in servisiranja sistemov za avtomatsko javljanje požara opravljamo v Poslovnem sistemu Varnost s 24-urno dežurno službo serviserjev, ki so za to posebej usposobljeni.