Nastavitve piškotkov

Varovanje | Video nadzor | Varovanje objektov | Varnostni sistemi | Varovanje prireditev | Varovanje premoženja | Zasebno varovanje | Protivlomni sistemi | Alarmne naprave | Alarmni sistemi | Hišni alarm | VIdeo nadzor | Videonadzorni sistem | Nadzorne kamere | Digitalni videonadzor | Video varovanje | Požarna varnost | Požarna zaščita | Požarni senzorji | Protipožarna zaščita | Varnost pri delu | Varstvo pred požarom | Varstveni inženiring | Varstvo okolja | Gasilski servis | Servis gasilnih aparatov | Prevoz oseb | Prevoz denarja | Fizično varovanje | Intervencijska služba | Receptorska služba | Varnostna vrata | Protivlomna vrata | Vratna varovala | Varovanje pred dopustom | Hochiki | Varnostna služba

SLO | ENG
Nahajate se: Domov / Povezave / Varovanje objektov
 

VARNOST MARIBOR d.d.
Kraljeviča Marka ul. 5
2000 MARIBOR
 
  : 02 230 30 10
  : 02 230 30 49
  : info@varnost.si

VAROVANJE OBJEKTOV

 Storitve fizičnega varovanja obsegajo paleto varnostnih nalog, od izvajanja obhodov, preko enostavnih del »čuvajske« službe do najbolj zahtevnih varnostno receptorskih služb.

Za varovanje objektov imamo od MNZ izdano ustrezno licenco in usposobljene varnostnike za vse vrste varovanj in za vse zahtevnostne stopnje del pri varovanju premoženja

 

Razne oblike fizičnega varovanja

Varnostniki so lahko v varovanih objektih in na varovanih območjih stalno ali občasno prisotni. Storitve fizičnega varovanja obsegajo paleto varnostnih nalog, od izvajanja obhodov, preko enostavnih del »čuvajske« službe do najbolj zahtevnih varnostno receptorskih služb. Oblika varovanja se določi glede na zahtevnost objekta v odvisnosti od varnostne ocene in ocene tveganja. Osnovni namen vseh oblik varovanja premoženja je preprečevanje škodnih dogodkov na varovanih objektih in na varovanih območjih zaradi požara, vloma ali ropa in varovanje premoženja pred poškodovanjem, odtujitvijo ali uničenjem. Posebna oblika varovanja premoženja so gasilske službe in požarne straže, ki jih izvajajo ustrezno usposobljeni varnostniki, po potrebi tudi poklicni gasilci.
Za posebne potrebe naročnikov imamo tudi varnostnike usposobljene za varstvo pred ionizirajočimi sevanji, ki lahko delajo kot bombni pregledniki in bombni operaterji.