Nastavitve piškotkov

Varovanje | Video nadzor | Varovanje objektov | Varnostni sistemi | Varovanje prireditev | Varovanje premoženja | Zasebno varovanje | Protivlomni sistemi | Alarmne naprave | Alarmni sistemi | Hišni alarm | VIdeo nadzor | Videonadzorni sistem | Nadzorne kamere | Digitalni videonadzor | Video varovanje | Požarna varnost | Požarna zaščita | Požarni senzorji | Protipožarna zaščita | Varnost pri delu | Varstvo pred požarom | Varstveni inženiring | Varstvo okolja | Gasilski servis | Servis gasilnih aparatov | Prevoz oseb | Prevoz denarja | Fizično varovanje | Intervencijska služba | Receptorska služba | Varnostna vrata | Protivlomna vrata | Vratna varovala | Varovanje pred dopustom | Hochiki | Varnostna služba

SLO | ENG
Nahajate se: Domov / Povezave / Zasebno varovanje
 

VARNOST MARIBOR d.d.
Kraljeviča Marka ul. 5
2000 MARIBOR
 
  : 02 230 30 10
  : 02 230 30 49
  : info@varnost.si

ZASEBNO VAROVANJE VARNOST MARIBOR D.D.

Poslovni sistem Varnost je sodoben sistem, znotraj katerega posluje več družb, ki svoje storitve in opremo tržijo navzven pod isto zaščitno blagovno znamko.

Vsa podjetja so med seboj tesno kapitalsko povezana. Ponudba tvori popolno paleto storitev s področja varovanja oseb in premoženja, varstvenega inženiringa, proizvodnjo nadgradenj za gasilska vozila in vozila za prevoz dnevnih izkupičkov večjih vrednosti pa zaokroža celoten ponudbeni splet.

Poslovni sistem Varnost se ločuje ločimo po kapitalski in organizacijski strukturi. Kapitalska struktura obsega družbe, ki se v Sloveniji ukvarjajo z varovanjem, organizacijska struktura pa ni vezana na pravne družbe, temveč prikazuje dejansko organizacijo varovanja v Sloveniji. V poslovni sistem so kapitalsko povezuje družbe v Sloveniji in v tujini

Smo dinamičen sistem, ki se nenehno razvija in prilagaja potrebam kupcev. Pri tem vso pozornost posveča dvigu kakovosti poslovanja ter ekološko prijazni proizvodnji.

Na področju varovanja premoženja smo prvo podjetje v Sloveniji, ki si je pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001. Naša želja ob tem je bila, dosegati odličnost v zadovoljevanju potreb naših poslovnih partnerjev.

Prepričani smo, da lahko na vseh področjih naše dejavnosti zadovoljimo tudi najzahtevnejše kupce. Sodelovanje z Vami nam bo v veliko veselje in zadovoljstvo.

Poslanstvo podjetja za zasebno varovanje Varnost MARIBOR d.d.

Poslovni sistem Varnost je homogeno poslovno in kapitalsko združenje podjetij. Sistem je odprt, saj se vanj lahko vključujejo nova podjetja s sorodnimi dejavnostmi. Dejavnosti vseh članov so podrejene ciljem poslovnega sistema, ki so:
• prijaznost in urejenost (do uporabnika in navznoter),
• fleksibilnost in odzivnost,
• strokovnost.

Poslovni sistem Varnost je nosilec storitvenih in proizvodnih dejavnosti s področja varovanja. Skrbi za varnost oseb, premoženja in okolja ter izdeluje različne specialne nadgradnje za vozila in druge specialne izdelke. Zadovoljuje in izpolnjuje pričakovanja naročnikov doma in v tujini.

Naše poslanstvo je opravljanje storitev in izdelovanje proizvodov, ki bodo čim bolj zadovoljili potrebe naročnikov in kupcev, družbam v poslovnem sistemu pa zagotavljali dolgoročen poslovni uspeh, rast in razvoj ter večanje tržnega deleža in hkrati zadovoljstva zaposlenih.

Vizija

Poslovni sistem Varnost bo v prihodnjih petih letih postal vodilna družba na področju varnostnih storitev v slovenskem prostoru. Kriteriji zato so predvsem prepoznavnost, organiziranost, velikost, kakovost in pripadnost zaposlenih. Perspektiva razvoja so države nekdanje Jugoslavije, pa tudi sosednje regije v zahodni Evropi.

Poslovni sistem Varnost bo zelo pomemben dejavnik na Balkanu, imel bo dolgoročno in stabilno organiziranost in bo ustvarjal primerni donos delnic na lastnika. Sredstva za doseganje ciljev so visoka kakovost izdelkov in storitev, stalen razvoj in iskanje tržnih niš ter odličen marketing

V prihodnosti bo Poslovni sistem Varnost dajal, pred prodajo storitev varovanja, prednost prodaji varnosti – znanja. Osnovni program bodo še naprej sestavljaje obstoječe varnostne storitve in proizvodi. Še večjo pozornost bomo v prihodnje posvečali storitvam, ki se varovanja dotikajo obrobno in imajo večjo dodano vrednost zaradi vloženega znanja.

Blagovna znamka Poslovnega sistema Varnost mora biti nosilna pri vseh programih, podjetjih in področjih (že obstoječih in novih), v celotni Sloveniji pa prepoznavna pod enotnim logotipom in sloganom. Prav tako mora biti sinonim za enako raven kakovosti varnostnih storitev pri vseh članicah poslovnega sistema.